https://www.traditionrolex.com/18
Moderní pekař a cukrář 21. století
  

Moderní pekař a cukrář 21. století


Moderní pekař a cukrář 21. století. Nový projekt, který poprvé zmiňujeme v souvislosti s konanou akcí "Země živitelka" v Českých Budějovicích. Na podrobnosti se ptáme Ing. Jaromíra Dřízala, který v exluzivním článku představuje pozadí celého projektu.
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR byl úspěšný a získal finanční podporu ve výši 4,9 mil. Kč z EU dotačních fondů na vzdělávací projekt „Moderní pekař a cukrář 21. století".

Projekt je zaměřen na oblast vzdělávání zaměstnanců členských subjektů Svazu, prohloubení jejich znalostí a zvýšení kvalifikace v oboru podnikání. Svaz se ujal řídící role, kdy celý projekt navrhl, zpracoval a je připraven jej organizačně zajistit. O rozsáhlosti tohoto projektu svědčí skutečnost, že je do něj zapojeno celkem 40 společností a v průběhu 3 let bude proškoleno 330 účastníků školení. Potřebnost projektu je aktuální zejména pro malé a středně velké podniky v pekařsko-cukrářském oboru, které by měly být dobře seznámeny s legislativními požadavky v oblasti výroby a bezpečnosti potravin, označování výrobků, logistiky a sdílet prostřednictvím odborných seminářů i moderní technické a technologické novinky.Tyto podniky musí být díky své pružnosti, vyšší kvalitě výrobků a perfektnímu servisu protiváhou v tvrdém konkurenčním boji proti nadnárodním obchodním řetězcům, které vážně ohrožují drobné podnikatelské prostředí. K zajištění tohoto cíle musí disponovat kvalitními a odborně zdatnými zaměstnanci, kteří budou adaptováni na tržní podmínky dnes již evropského potravinového trhu. Rentabilita v našem oboru je v současné době velmi nízká, což neumožňuje věnovat dostatečné finanční prostředky na oblast systematického vzdělávání.

Školení, semináře a workshopy zaměřené na moderní trendy v oboru mohou přispět též k větší inovaci, širší nabídce výrobků na trhu a v neposlední řadě i ke zvýšení atraktivnosti profese pekař a cukrář.

Projekt je rozdělen na školicí okruhy pro Top manažery, střední management a odborná, technicko/technologická část je určena pro vybrané pracovníky pekáren a cukráren.

Školení bude probíhat jednak na již pravidelných svazových seminářích, dále ve vybraných lokalitách v Čechách a na Moravě.

Přihlášené firmy i samotní účastníci školení jistě ocení interaktivní webové stránky Projektu, které umožní připojit se pomocí přiděleného hesla a čerpat tak informace ze všech realizovaných seminářů. Ekonomický přínos z dotace dále umožní Svazu rozšířit a zkvalitnit služby poskytované pro členskou základnu.

Věříme, že Projekt přispěje k tomu, aby v našich řadách vyrostlo co nejvíce „Moderních, českých pekařů a cukrářů 21. století".

Ing. Jaromír Dřízal
Manažer projektu


Zaujal vás článek?   


Autor: redakcesop Reaguj

Что касается конкретных предложений видеорегистратор

Nový příspěvek do diskuseKatalog firem,
produktů a služeb

Místo pro Vaše odkazy. V případě splnění registračních podmínek zdarma zveřejníme.

Vyhledávání Nová registrace

Newsletter

Chcete zůstat v obraze? Připojte se k naší komunitě profesionálů. Objednejte si zasílání nejaktuálnějších příspěvků mailem.

Přihlásit k odběru
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů
TEN ART, spol. s r.o.
Vyzkoušej Ekonomický Software DUNA
Výstaviště České Budějovice a.s.
MODERNÍ TECHNOLOGIE PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL IV
Futurpol - dodáváme a servisujeme ucelená řešení pro pekárenské a potravinářské provozy a surovinová hospodářství.