https://www.traditionrolex.com/18
Úspora energie v pekárně s využitím odpadního tepla
  

Úspora energie v pekárně s využitím odpadního tepla


Snižováním energetické náročnosti pekárenských provozů se dlouhodobě zabývá i společnost Kornfeil. Každoročně pro své stávající i nové klienty navrhuje komplexní energetické projekty, které pekárnám výrazně sníží jak energetické náklady na pečení, tak na celý provoz.
Tohoto cíle lze dosáhnout dvěma způsoby:

  • využití moderních technologií k pečení a kynutí, která maximálně využije primární energetické vstupy k samotnému pečení produktů a výrobě páry;
  • využitím odpadní energie, která odchází z pekárny ve formě spalin a páry a je dále zpracována v EkoBloku.

 

Využití moderní technologie k celému procesu výroby

Základním elementem každé pekárny jsou samozřejmě pekařské pece a právě jejich efektivní a správné využití zásadně ovlivnuje provozní energetické náklady. Jako výrobci pekařských pecí jsme zavedli komplexní inovaci počítačového řízení pečného procesu do všech modelů vozíkových i etážových pecí. Ta přinesla pekařům výrazné snížení spotřeby energie o 15–20 %. V posledních deseti letech prošly všechny české pekárny výraznou proměnou. U větších pekáren byly zastaralé pásové linky nahrazeny modernímí linkami na bázi cyklotermických nebo termoolejových etážových pecí s plněautomatickým provozem a u pekáren menších dochází k průběžné obměně starých etážových i vozíkových pecí, kynáren a stopkynáren za nové, avšak s programovým ovládáním. Zavedení moderních technologických procesů do pekáren všech velikostí pomáhá sledovat a kontrolovat celý výrobní proces a přináší zlepšení kvality produkce a významné uspory primární energie.

 

Využití odpadní energie pekařských pecí

Mimo „povinné“ energetické náklady v pekárnách existují také vysoké náklady na běžný provoz, tj. ohřev teplé užitkové vody, vytápění, ohřev kynáren, klimatizace pracovních prostor nebo chlazení pekařských produktů. Ideálním řešením pro pokrytí těchto energetických nákladů je využití „nepotřebné“ odpadní energie z pekařských pecí spalujících plynná nebo kapalná paliva. Tuto energii lze zpracovat ve vyměnících nebo také v EkoBlocích nové generace.

 

Výměníky
Výměníky odpadního tepla jsou obvykle využívány v malých řemeslných pekárnách s jednou nebo dvěma pecemi. Jejich použití zajistí snížení teploty odpadních spalin na 120 až 130 °C a následně tak získáme 6 až 8 % ze vstupní energie pro účely ohřevu teplé užitkové vody.

 

EkoBlok Bypass
Pro maximální efektivitu provozu pekárny bez energetických ztrát se dlouhodobě používají v Evropě známé EkoBloky. Nová inovační modelová řada EkoBlok Bypass z roku 2010 dokáže ušetřit 20 až 25 % ze vstupní energie pro pečení produktů, bezpečně regulovat odtah páry a spalin a zároven ekologicky provozovat pekárnu a chránit tak životní prostředí.

 

Energetické projekty

 

Jak EkoBlok funguje?
EkoBlok zajišťuje kompletní zpracování a využití odpadní energie, spalin a páry nejen z plynových a olejových pekařských pecí, ale i z parních a termoolejových kotlů. Odpadní energie je získávána ve formě horké vody cca o teplotě 80 °C. EkoBlok redukuje škodliviny ze spalin jednotlivých pecí včetně emisí CO pomocí tzv. sprchování. Sprchováním spalin se likvidují především sirnaté a siřičité látky včetně sazí. Ovzduší je tak chráněno před vznikem kyselých dešťů. Teplota výstupního vzduchu z EkoBloku je redukována na úroveň 50 až 60 °C. Použití EkoBloku znamená využití vstupní energie na 93–94 % u moderních etážových a vozíkových pecí, 84–86 % u pecípásových. Energie spalin a kondenzačního tepla páry je převáděna do horké vody a dále akumulována do samostatných zásobníků pro další využití. EkoBlokem zpětně získáte 20–30 % ze vstupní energie k topným i chladicím účelům.

 

Topné účely

  • Ohřev technologické užitkové vody
  • Vytápění prostor pekárny
  • Předhřev pro výrobu páry
  • Vytápění kynáren a stopkynáren
  • Provoz myčky

 

Chladicí účely

  • Chlazení expedice pekárny
  • Klimatizace pracovních prostor
  • Chlazení pekařských produktů

 

Přípravu každého energetického projektu provází tzv. energetická bilance, ve které je zahrnuta potřeba veškerých tepelných energií, teplé vody, tepelné ztráty budov a také potřebný výkon pro chlazení. Po provedení této bilance Vám projekční oddělení navrhne vhodnou velikost EkoBloku, případně vyměníku. Součástí energetického projektu může také být kogenerační jednotka na výrobu vlastní elektrické energie s funkcí záložního zdroje. Jednotka vyrábí kromě elektrické energie také dvojnásobek kW tepelné energie, které lze efektivně využít jak pro topné, tak chladicí účely.

 

Ekonomická návratnost energetických projektů

Nejdůležitější stránkou investování je jeho rychlá ekonomická návratnost a dlouhodobá udržitelnost. Rozpětí ekonomické návratnosti se pohybuje v rozmezí 3 až 6 let v závislosti na počtu provozních hodin za týden. V případě malých a středních pekáren lze počítat s návratností během 4 až 6 let. Návratnost u průmyslových pekáren s aplikací pásových pecí a EkoBloků je 3 až 4 roky. Společnost Kornfeil vyrobila a prodala více než 900 EkoBloků napříč celou Evropou. V desítkách průmyslových pekáren se díky využití tohoto unikátního zařízení snížila spotřeba energií o 25 až 40 %. EkoBlok pomáhá pekařům snižovat energetickou náročnost výroby a zároveň chránit životní prostředí. Společenská odpovědnost podniků nejen na poli ochrany prostředí hraje významnou roli i v České a Slovenské republice, což potvrdil i výzkum mezinárodní agentury TNS AISA. Výsledky výzkumu ukázaly, že více než 3 miliony osob v ČR od 18 do 60 let se zajímají o to, jak se podnik chová k životnímu prostředí bez ohledu na jeho velikost. Zájem o ochranu životního prostředí může být jednou ze zajímavých konkurenčních výhod i v pekařském průmyslu.

V případě zájmu o zpracování energetické bilance Vaší pekárny nás kontaktujte - www.kornfeil.cz.


Zaujal vás článek?   


Autor: redakceV diskusi zatím není žádný příspěvek. Buďte první!

Nový příspěvek do diskuseKatalog firem,
produktů a služeb

Místo pro Vaše odkazy. V případě splnění registračních podmínek zdarma zveřejníme.

Vyhledávání Nová registrace

Newsletter

Chcete zůstat v obraze? Připojte se k naší komunitě profesionálů. Objednejte si zasílání nejaktuálnějších příspěvků mailem.

Přihlásit k odběru
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů
TEN ART, spol. s r.o.
Vyzkoušej Ekonomický Software DUNA
Výstaviště České Budějovice a.s.
MODERNÍ TECHNOLOGIE PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL IV
Futurpol - dodáváme a servisujeme ucelená řešení pro pekárenské a potravinářské provozy a surovinová hospodářství.